Allmänna villkor

Allmänna villkor för tjänster
Detta är allmänna villkor för våra tjänster. Det finns också specifika villkor för olika typer av
installationer. Godkänd offert är att likställa med godkännandet av våra villkor.

Väntetid för installation
Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre
omständigheter som tex väder, leveransstörningar, sjukdom. Normal väntetid för
installation är 2-5 veckor efter att vi fått in alla produkter i er beställning.

Komponentbrist
Just nu råder en extrem situation med komponentbrist. De gör att väntetiden på
värmepumpar kan vara upp till ca: 12 månader från godkänd offert. Vid större
prishöjningar från våra leverantörer kan vi bli tvungna att justera priset på materialet (ej
på arbetskostnaden). Vid prishöjningar på över 10% har ni rätt att frånträda avtalet samt
återfå inbetald handpenning i sin helhet. Besked om hävning av avtalet skall meddelas
oss skriftligt senast 7 dagar från de att ni blivit meddelade om prishöjningen.

Standardiserade installationer och tjänster
Vi erbjuder standardiserade installationer. För varje installation ingår arbete, material,
restid och förberedelser. Som kund, ska du ha läst igenom vad som ingår i den installation
du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som specificeras i
installationen uppfylls vid installationstillfället. Om installationen inte kan genomföras på
den planerade dagen. På grund av bristande förberedelser tillkommer en extra kostnad
på 2500kr samt eventuellt tilläggsarbete.

Om du behöver något extra
Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, kan du
avtala detta direkt med installatör eller kontakta kontoret för en tilläggsbeställning.

Tillstånd
Vi på Ett VVS AB förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att
installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med
krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Ett VVS AB alla eventuella kostnader
som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader
efterfaktureras dig som kund.

Rotavdrag
Vid en installation har du (privatperson) möjlighet att utnyttja rotavdraget. Du betalar
mindre från början och vi ansöker om rotavdrag åt dig.

Elinstallation
Huruvida elinstallation ingår i installationen specificeras på varje installation. Var noga
med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd
Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I våra standardinstallationer
specificeras viken höjd som maximalt ingår som standard. Om du önskar installation på
en höjd över maxhöjd, kan du mot en extra kostnad beställa det. På alla höjder över 3
meter tillkommer dessutom "risktillägg". På arbeten över fyra meter kan skylift behövas,
denna kostnad faller på dig som kund, men be oss gärna om hjälp att hyra den. Berätta
om dina önskemål innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra
förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund
Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som
kund att se till att genomföra alla förberedelser som krävs enligt villkor för installation. Om
installatören anländer till platsen och inte kan genomföra installationen, debiteras du som
kund, en bomkörningsavgift á 2500kr.

Skador vid installation på privat egendom
Vid skador på fast egendom skall en reklamation skickas in skriftligen till Ett VVS AB snarast möjligt.
Dock senast inom 2 veckor från att skadan uppstått. Tänk på att i de flesta fall ska skadan även ska anmälas till ert försäkringsbolag där ni har en hemförsäkring. Som regel ersätts inte skador på lös egendom som legat inom arbetsområdet.

Resa och resetillägg
Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering,
färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå
installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med Ett VVS AB.

Ombokning av installationen
Om ombokningen sker senare än 24 timmar innan installationen är inbokad kommer du,
som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om
förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören
därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen. Bomkörning = 2500kr.

Ångerrätt eller avbeställning
Ångerrätten gäller 14 dagar från accepterad offert. Eventuellt inbetald handpenning
återfås då i sin helhet. Den skall återbetalas till kunden skyndsamt men senast inom 2
veckor. Vid avbeställning senare än 14 dagar efter godkänd offert har Ett VVS rätt att
behålla hela handpenningen. Ett VVS har ej rätt att kräva någon ytligare ersättning utöver
handpenningen förutsatt att avbeställningen skett skriftligen minst 2 veckor innan
planerad installationsdag.


Ett VVS AB
Senast uppdaterad 2022-08-30